کلیدواژه‌ها = فرسایش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر فرسایش با استفاده از RS و GIS (مطالعۀ موردی: شهرستان نیر)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-62

صیاد اصغری سراسکانرود؛ لیلا آقایاری؛ الناز پیروزی


3. بررسی حساسیت اکوریجن‌های استان لرستان به بیابان‌زایی در چارچوب ارزیابی چرخۀ حیات

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-35

سمیه جیدرنژاد؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ روح الله میرزائی