کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 4
1. تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-47

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران


3. ارزیابی شوری خاک در شرق اصفهان بر پایه داده‌های سنجنده OLI و تجزیه و تحلیل عوارض توپوگرافی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 36-51

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی