کلیدواژه‌ها = پیش بینی
تعداد مقالات: 3
1. پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-91

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محسن آرمین


3. پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف-CA (مطالعة موردی: منطقه کوهمره سرخی استان فارس)

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-71

سارا عزیزی قلاتی؛ کاظم رنگزن؛ جواد سدیدی؛ پیمان حیدریان؛ ایوب تقی زاده