کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 29
29. پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعة موردی: حوزه چم‌سنگر)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 47-60

سلمان سوری؛ سیامک بهاروند؛ طاهر فرهادی نژاد