نویسنده = احد حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تاج پوشش، تولید و مکان‌یابی مناطق مستعد کشت گیاه سماق در مراتع خاک‌ریز استان اردبیل

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 60-71

سید ابوالفضل سیدی کلیبر؛ فرید دادجو؛ احد حسن زاده؛ حسن ملازاده اصل