نویسنده = مصطفی کابلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تلفیق تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 و سنتینل-2 در پایش محیطی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-71

مصطفی کابلی زاده؛ کاظم رنگزن؛ شاهین محمدی