نویسنده = مریم حیدریان آقاخانی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گون زرد (Astragalus verus Olivier) در زاگرس مرکزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 68-85

سیما طیموری اصل؛ علی اصغر نقی پور برج؛ محمدرضا اشرف زاده؛ مریم حیدریان آقاخانی


2. پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بادامک (Amygdalus scoparia) با استفاده از مدل‌سازی اجماعی در زاگرس مرکزی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

مریم حیدریان آقاخانی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمدرضا طاطیان