نویسنده = شیرکو جعفری
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی رابطه فضای سبز شهری با آلودگی هوا، صوت و دما با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-75

شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ مظاهر معین‌الدینی؛ افشین دانه کار؛ امیر علم بیگی