نویسنده = وجیهه قربان نیا خیبری
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-91

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محسن آرمین