نویسنده = عباسعلی ولی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین، ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-58

عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مرضیه مکرم؛ فریده تاری پناه


2. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات سطح دریاچه مهارلو با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

مسعود سمیعی؛ رضا قضاوی؛ مجتبی پاک پرور؛ عباسعلی ولی