نویسنده = سید مصطفی هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان‌زایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-44

مجتبی سلیمانی ساردو؛ علی طویلی؛ عباس علی پور؛ سید مصطفی هاشمی