نویسنده = عبدالرضا کاظمی نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعۀ موردی: اراضی غرب اهواز)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 111-126

عبدالرضا کاظمی نیا؛ کاظم رنگزن؛ مهدی محمودابادی