نویسنده = علی حقی زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی مدل دمپستر- شافر در پتانسیل‌یابی مناطق مستعد فرسایش خاک حوزه آبخیز کاکارضا در استان لرستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-114

سمیرا قربانی نژاد؛ حسین زینی وند؛ علی حقی زاده؛ ناصر طهماسبی پور


2. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی دشت ازنا – الیگودرز با استفاده از متغیرهای محیطی و مدل نسبت فراوانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 62-78

سمیرا قربانی نژاد؛ مانیا دانش فر؛ امید رحمتی؛ فاطمه فلاح؛ علی حقی زاده؛ ناصر طهماسبی پور