نویسنده = داریوش رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-36

رستگار محمدی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ داریوش رحیمی؛ راضیه نوری