نویسنده = وحید زندیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک در دو منطقه بحرانی و آسیب پذیر مراتع دشت قهاوند با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 76-90

بهناز عطائیان؛ شاهرخ شجاعی فر؛ وحید زندیه؛ سهیلا‌السادات هاشمی