نویسنده = سیروس هاشمی دره بادامی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی زیستگاه ملخ کوهاندار تاغ با استفاده از شاخص های بیوفیزیکی استخراج شده از تصاویر لندست 8

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-87

سیروس هاشمی دره بادامی؛ بهرام جمعه زاده؛ علی درویشی بلورانی؛ عبدالحسین خاکیان


2. تحلیل روند توسعه جزیره حرارتی شهری در رابطه با تغییر کاربری اراضی/پوشش با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-28

سیروس هاشمی دره بادامی؛ ایثار نورایی صفت؛ سعید کریمی؛ سجاد نظری