نویسنده = اسماعیل تازیک
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابش کل لحظه ای طول موج کوتاه خورشید با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس (مطالعة موردی: مناطق مرکزی ایران)

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-30

اسماعیل تازیک؛ عبدالعلی رضایی؛ علی آبکار؛ سیدکاظم علوی‌پناه؛ زهرا جهانتاب؛ علیرضا رحمتی