نویسنده = محمد فلاح ززولی
تعداد مقالات: 2
1. نقشه پتانسیل احداث مراکز مستعد دفاعی در جنگل های غرب کشور- استان ایلام با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-58

محمد فلاح ززولی؛ رضا آقاطاهر؛ مهرداد زرافشار؛ محسن جعفری


2. منشاء یابی گرد و غبار غرب و جنوب غرب ایران و تحلیل سینوپتیکی آن با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-78

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ فریبرز احمدی دهکاء