نویسنده = غلامعلی نهضتی
تعداد مقالات: 1
1. مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS (مطالعة موردی: مراتع طالقان)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 29-44

شهربانو فدایی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامعلی نهضتی؛ سیدحسن کابلی؛ فاضل امیری