نویسنده = سیما پورهاشمی
تعداد مقالات: 1
1. پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعة موردی: شهرستان شهریار)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-13

زهره داودی منظم؛ علی حاجی نژاد؛ محسن عباس نیا؛ سیما پورهاشمی