نویسنده = علی آریاپور
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی بومگردی در تفرج گسترده با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقه ونایی بروجرد)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-135

علی آریاپور؛ مسلم حدیدی؛ الهه کرمی؛ گلناز خردمند؛ مسعود گودرزی


2. تعیین مدل شایستگی تولید علوفه در مراتع سراب سفید بروجرد با استفاده از سیستم سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-60

علی آریاپور؛ مسلم حدیدی؛ فاضل امیری؛ علی حسین بیرانوند