نویسنده = محمد خسروشاهی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و پایش تغییرات رطوبت تالاب میقان با استفاده از تکنیک دورسنجی و ارتباط آن با شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محمد خسروشاهی؛ مریم نعیمی؛ سمیرا زندی فر