نویسنده = مهدی معمری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تغییرات کاربری/پوشش اراضی استان اردبیل با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 11، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 68-86

آزاد کاکه ممی؛ مهدی معمری؛ اردوان قربانی؛ سحر غفاری